Mežu apsaimniekošana

Pareiza mežu apsaimniekošana ir nozīmīgs ikviena meža īpašnieka uzdevums. RP ANDRAS savus pakalpojumus sniedz ar lielu atbildību. Esam atbildīgs un godīgs uzņēmums un ar cieņu izturamies pret saviem klientiem.

Mežu apsaimniekošana

Cirsmu stigošana, skices zīmēšana, iesniegums VMD

Piedāvājam cirsmu stigošanu ar darbā izcirstu, izkrāsotu un skaidri saprotamu vizūru starp virsotnēm. Pakalpojumā iekļauta cirsmas skice ar koordinātām.  

Cirsmu dastošana

Cirsmu dastošana Vidzemē, vērtēšana

Precīza mežaudzes krājas noteikšana, uzmērot katru koku. Pakalpojumā iekļauta novērtējuma sagatavošana pa sugām ar klientam vēlamo sortimentāciju.
Meža taksācija

Meža taksācija

Meža taksācija (meža inventarizācija). Informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana.

Mežu apsaimniekošana Īpašuma sadalīšana

Īpašuma sadalīšana

Mežu apsaimniekošana Mežizstrāde

Mežizstrāde, Zāģēšana, izvešana.

Precīza mežaudzes krājas noteikšana, uzmērot katru koku. Pakalpojumā iekļauta novērtējuma sagatavošana pa sugām ar klientam vēlamo sortimentāciju.
Mežu apsaimniekošana Cirsmu un īpašumu iegāde

Cirsmu un īpašumu iegāde

Mežu apsaimniekošana nav sarežģīta! Sazinieties - mēs piemeklēsim individuālu risinājumu Jūsu vajadzībām!

Scroll to Top